เข็มขัดเซฟตี้มีกี่แบบ แบบไหนดีกว่ากัน

เข็มขัดเซฟตี้

การทำงานบนที่สูง มีความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะตกลงมาและทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้น จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะเข็มขัดเซฟตี้ อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำงานบนที่สูงภู เข็มขัดเซฟตี้ หรือเข็มขัดนิรภัยกันตก เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ในปัจจุบันเราพบเห็นได้บ่อยคือ เข็มขัดเซฟตี้แบบ  Full Body Harness และ Safety Belt  

เข็มขัดเซฟตี้แบบ Safety Belt  

เข็มขัดเซฟตี้แบบ Safety Belt  คือ เข็มขัดเซฟตี้แบบครึ่งตัวเข็มขัดเซฟตี้ประเภทนี้เหมาะกับการทำงานบนที่สูงไม่มากยกตัวอย่าง เช่นงานที่มีความสูงไม่เกิน 4 เมตร เนื่องจากจุดดึงรั้งของเข็มขัดเซฟตี้แบบครึ่งตัวจะมีการรัดเฉพาะบริเวณเอวและช่วงกลางของลำตัวเท่านั้นทำให้ไม่แน่นหนาหรือทนทานต่อการรองรับความเสี่ยงจากการทำงานบนที่สูงที่มากกว่า 4 เมตรขึ้นไป สำหรับข้อดีของเข็มขัดเซฟตี้แบบครึ่งตัวนั้นคือช่วยให้การทำงานมีความคล่องตัว สวมใส่แล้วไม่เกะกะ สบายตัว สวมใส่ง่ายใช้ระยะเวลาไม่นานทำให้มีความสะดวกสบายในการทำงานมากขึ้น  

เข็มขัดเซฟตี้แบบ Full Body Harness 

เข็มขัดเซฟตี้แบบ Full Body Harness คือ เข็มขัดเซฟตี้แบบเต็มตัว เป็นเข็มขัดที่ช่วยป้องกันการตกลงมาจากที่สูงที่รัดกุมมากที่สุด เป็นชุดกันตกแบบสวมใส่ทั้งตัว โดยมีจุดคล้องเชือก คล้องห่วงเซฟตี้ ทำหน้าที่ดึงรั้งหรือพยุงหลายจุด ถ้าเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นสามารถรองรับน้ำหนักและช่วยพยุงให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ได้นานพอสมควร เพื่อรอรับการช่วยเหลือในลำดับต่อไปเข็มขัดเซฟตี้แบบเต็มตัว เหมาะกับการทำงานบนที่สูงทุกระดับและทุกประเภทงาน แต่มีข้อเสียตรงที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการสวมใส่นาน ทำให้ไม่คล่องตัว รู้สึกเกะกะ แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานจริงบนที่สูง มีความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานตกลงมาและทำให้เกิดการเสียชีวิต อุปกรณ์ที่ป้องกันการตกลงมาจากที่สูงที่ดีที่สุด คงหนีไม่พ้นเข็มขัดเซฟตี้แบบเต็มตัว จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเข็มขัดเซฟตี้ชนิดนี้ จึงกลายเป็นตัวเลือกแรกๆ ที่คนทำงานบนที่สูงเลืองพิจารณา เนื่องจากมีจุดรับน้ำหนักหลายจุดและยังป้องกันการกระแทกได้ดีกว่าด้วย 

เข็มขัดเซฟตี้มีกี่แบบ และแบบไหนดีกว่ากัน จากทั้งหมดที่เราได้กล่าวไปในข้างต้นจะทำให้คุณเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเข็มขัดเซฟตี้ เข็มขัดเซฟตี้แต่ละแบบล้วนแล้วแต่มีข้อดีที่แตกต่างกันออกไป ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานบนความสูงที่มีความสูงมากกว่า 4 เมตร แนะนำเข็มขัดเซฟตี้แบบเต็มตัว เป็นการป้องกันความปลอดภัยแบบรัดกุมมากที่สุด 

Tags: