อุปกรณ์จราจร ที่พบเห็นบ่อยและประโยชน์มีอะไรบ้าง

หากพูดถึงอุปกรณ์จราจร เรามักพบเห็นบนท้องถนนหนทาง อุปกรณ์จราจร คือ อุปกรณ์ที่มีไว้ใช้ควบคุมความเป็นระเบียบ เพื่อให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนนได้ปฏิบัติตามจนนำมาสู่การปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ก่อให้เกิดความปลอดภัย นอกจากอุปกรณ์จราจรจะนิยมใช้บนท้องถนนแล้วยังมีการนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆ อาทิเช่น ลานจอดรถ อุปกรณ์จราจร ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุลงได้ ปัจจุบันอุปกรณ์จราจรมีหลายชนิด  อุปกรณ์จราจรที่พบเห็นบ่อย  กรวยจราจร  สำหรับกรวยจราจรเป็นอุปกรณ์จราจรที่เรามักพบเห็นบ่อย ทุกคนคงนึกภาพออก มันใช้เพื่อแบ่งเขต แบ่งเลนช่องจราจร นอกจากนั้นยังใช้เพื่อำกั้นพื้นที่ห้ามผ่าน กรวยจราจรเป็นกรวยยางที่คงทนมีอายุการใช้งานยาวนาน แต่ถ้าเป็นพลาสติกอายุการใช้งานจะสั้น  กระจกส่องโค้ง  หนึ่งในอุปกรณ์จราจรที่เราพบเห็นบ่อย โดยเฉพาะบริเวณทางโค้ง ทางแยกหรือมุมอับ นั่นคือ กระจกส่องโค้ง ทำให้สามารถมองเห็นรถที่ผ่านไปผ่านมาได้เพิ่มวิสัยทัศน์การมองเห็นที่กว้างมากขึ้น…

Read More