เข็มขัดเซฟตี้มีกี่แบบ แบบไหนดีกว่ากัน

การทำงานบนที่สูง มีความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะตกลงมาและทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้น จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะเข็มขัดเซฟตี้ อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำงานบนที่สูงภู เข็มขัดเซฟตี้ หรือเข็มขัดนิรภัยกันตก เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ในปัจจุบันเราพบเห็นได้บ่อยคือ เข็มขัดเซฟตี้แบบ  Full Body Harness และ Safety Belt   เข็มขัดเซฟตี้แบบ Safety Belt   เข็มขัดเซฟตี้แบบ Safety Belt  คือ เข็มขัดเซฟตี้แบบครึ่งตัวเข็มขัดเซฟตี้ประเภทนี้เหมาะกับการทำงานบนที่สูงไม่มากยกตัวอย่าง เช่นงานที่มีความสูงไม่เกิน 4 เมตร เนื่องจากจุดดึงรั้งของเข็มขัดเซฟตี้แบบครึ่งตัวจะมีการรัดเฉพาะบริเวณเอวและช่วงกลางของลำตัวเท่านั้นทำให้ไม่แน่นหนาหรือทนทานต่อการรองรับความเสี่ยงจากการทำงานบนที่สูงที่มากกว่า 4…

Read More